Modern Dans Dersi |Hobi Sınıfı

modern dans dersi

Modern Dans/ Çağdaş Dans dersimiz bu dans ile hobi düzeyinde ilgilenenler kadar, bedenlerini geliştirmek ve ilerletmek isteyenler, profesyonel hayatı düşünen öğrenciler ve Konservatuarların Modern Dans Bölümlerine hazırlanan adaylara açıktır.

Modern Dans Hobi Sınıfımız, 4 yıllık MEB Onaylı Modern Dans Diploma Programımıza da hazırlık niteliğindedir.

Ders Süresi: Haftada 1 gün 1,5 saat.

modern dans kursu

Akademik bir dans ve sahne formu olarak Modern Dans; Klasik Bale ile birlikte diğer danslardan beden kullanımı ve felsefi duruşuyla ayrışmaktadır. Modern Dans derslerimiz, katılımcılardan bedensel ve zihinsel olarak yüksek farkındalık talep etmektedir. Derslerimiz öğrencinin dünyaya bakışını ve duruşunu geri dönülmez bir biçimde değiştirmekte ve dönüştürmektedir.

Modern Dans dikey hareket yanında, özellikle yapısında yer alan yatayda güçlü hareket tarzıyla diğer danslardan ayrışmakta ve katılımcıyı bedensel olarak zorlamaktadır.

Modern Dans Hakkında: Modern Dans 20. yüzyılın başında Avrupa ve ABD'de eş zamanlı olarak klasik akademik dansa tepki olarak doğmuş bir dans biçimidir. Bu yeni ve öncü dans biçimi klasik balenin hareket değerleri ve yapısına karşı çıkarken, kendi bedensel hareket ve anlatımını oluşturarak tamamen yeni bir dile ihtiyaç duymuştur. Bu anlamda Modern Dans, biçimsel dilini oluşturan kaynaklarının bir kısmını Antik Yunan'dan esinle yeniden yapılandırılan hareket formlarından alırken, diğer taraftan Doğu kültürü ve gösteri sanatlarından geniş bir şekilde yararlanmıştır.

Yer hareketleri Modern Dansın en karakteristik özelliklerinden birisidir. Klasik bale tekniğine tepki olarak dizlerin yaygın olarak bükük kullanımı ve çıplak ayakla dans, modern dansın ortaya çıkışında ayırt edici bir nokta teşkil etmiştir. Bunun yanında bedenin yerle olan ilişkisi ve düşme-kalkma biçimleri de modern dansın temel özelliklerindendir.

modern dans okulu

İrtibat:
MEB Mavidans Akademi
Teşvikiye Mah. Deryadil Sok. No:104 Giriş Kat
(Teşvikiye Cami Arkasında, Şok Market Yanındayız)
Nişantaşı-Şişli/ İstanbul
Tel: 0212 296 30 15
http://www.mavidans.com